Wentylacja to proces cyrkulacji powietrza  między pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz obiektu.

Niewątpliwie ruch powietrza ma istotny wpływ na warunki komfortu cieplnego. Jego temperatura, wilgotność oraz jakość  są  istotnymi czynnikami, które warunkują komfort przebywania w budynkach mieszkalnych czy biurowych.

W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację mechaniczną i naturalną (grawitacyjną). W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza nie jest uzależniona od czynników atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu wentylatorów uzyskujemy jego wymuszony przepływ. Wykorzystując nagrzewnice, chłodnice i filtry uzdatniamy powietrze do znormalizowanych warunków, które dają poczucie komfortu.

Właściwa cyrkulacja powietrza, odprowadzenie nadmiaru wilgoci i zapachów z pomieszczeń, a do tego energooszczędność i proekologiczne technologie to najważniejsze funkcje prawidłowo wykonanego systemu wentylacyjnego.

KDM SYSTEM Sp. z o.o. świadczy pełen zakres prac związanych z wykonaniem instalacji wentylacji. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Stosowane przez nas materiały instalacyjne posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i niezbędne dopuszczenia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.